KDO JSEM

Toto je můj příběh


Ze Znojma do Jihlavy na celý život

Narodil jsem se ve Znojmě a část dětství strávil v Jindřichově Hradci, už od deseti let ale žiji v Jihlavě. Zde jsem po základní škole absolvoval gymnázium, zakončené maturitou v roce 1988. Poté jsem nastoupil tehdy do národního podniku Jihlavan a záhy po revoluci v roce 1990 se stal osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikal jsem 14 let v oblasti kulturního managementu a současně pracoval v rodinné firmě, která se věnovala maloobchodu.

V roce 2004 jsem podnikání opustil a začal se věnovat práci v nevládním sektoru v Oblastní charitě Jihlava, kam jsem nastoupil jako vedoucí projektu Malá řemesla. Ten se věnoval řemeslnému vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných a romských rodin. Postupně jsem se stal projektovým manažerem a v roce 2009 zástupcem ředitele jihlavské Charity. V roce 2014 jsem byl jmenován Radou Kraje Vysočina ředitelem Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. Po 6 letech řízení sociálních služeb jsem se rozhodl kandidovat v krajských volbách, po kterých jsem byl zvolen zastupitelstvem Kraje Vysočina hejtmanem našeho kraje.

Od roku 2006 do roku 2011 jsem působil v Praze jako lektor vzdělávacích kurzů projektového řízení. V roce 2007 jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem dokončil nejdříve bakalářský a poté magisterský program na Katedře speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování a mentální postižení. V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvoval řadu odborných kurzů a výcvikových programů zaměřených na management, specializované poradenství a lektorskou činnost. Absolvoval jsem několik pracovních a studijních cest po zemích EU, na Ukrajinu nebo například do Gruzie. Velkým oceněním pro mě bylo, když jsem byl v roce 2019 Českou manažerskou asociací vybrán mezi 50 nejlepších českých manažerů a stal se finalistou soutěže "Manažer roku".

V pozici hejtmana jsem za 4 roky zúročil a zároveň obohatil všechny své znalosti a dovednosti v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů, včetně krizového řízení. Jako hejtmanovi kraje jsou mi vedle řízení kraje svěřeny další povinnosti, řídit Bezpečnostní radu kraje a krizový štáb. Předsedám Výboru pro udělování medailí, Komisi pro výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech, Regionální stálé konferenci a také Radě hospodářské a sociální dohody, tzv. krajské tripartitě. V rámci Asociace krajů ČR předsedám Komisi rady AKČR pro sociální věci. Muzikant, sportovec, ředitel a politik


Od mládí se aktivně věnuji hudbě. Působil jsem a dodnes působím na Vysočině ve dvou hudebních uskupeních jako zpěvák, bubeník a také příležitostný textař. Několik let jsem byl členem Jihlavského hudebního divadla a hostoval v polenském divadelním souboru Duha. V 90tých letech jsem se podílel na dramaturgii jihlavského hudebního klubu Maňana, jsem zakladatelem jihlavského Koncertu bez hranic a 20 let jsem byl hlavním promotérem charitativního festivalu Přijďte na koncert, pomůžete. Ten pořádá i nadále spolek AlternativaPro, jehož jsem dlouholetým členem.

Již 25 let bydlím v centru Jihlavy. S manželkou Ivonou, která pochází ze Žďárska, jsme již 35 let a máme dvě dospělé dcery. Mladší Natalie (24) letos končí studia, starší Barbora (31) je ředitelka základní školy. Obě se od dětství věnují uměleckému tanci a akrobatickému rokenrolu. Vedle muziky mám rád sport, především kolo, běh a lyžování. Rád cestuji a poznávám život v jiných zemích. Tou nejoblíbenější - snad kvůli skvělému jídlu, vínu a také stylu života je Itálie, jejíž velkou část jsem procestoval. Ať už z písčitých pláží nebo z vrcholků Alp se ale vždycky nejraději vracím domů na Vysočinu.

V roce 2002 jsem poprvé jako nezávislý kandidoval za Stranu zelených do zastupitelstva města Jihlava. V roce 2004 jsem se stal členem ODS a v roce 2006 byl z 10. místa kandidátky zvolen do městského zastupitelstva, jehož členem jsem již pátým volebním obdobím. Za dobu svého působení v něm jsem byl členem řady jeho orgánů. Takřka deset let jsem předsedal kulturní komisi, byl členem komise sociální a předsedou finančního výboru. Na úrovni kraje jsem v letech 2012 - 2016 předsedal Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Kraje Vysočina. V krajských volbách v roce 2020 jsem byl zvolen hejtmanem Kraje Vysočina. Po čtyřech letech v této pozici mám stále dost sil, energie a jasnou vizi, kam směřovat náš kraj. Z toho důvodu se i v podzimních krajských volbách 2024 hodlám ucházet o vaši podporu a kandidovat znovu na pozici hejtmana Kraje Vysočina.