Konference projektu Učit se společně, růst individuálně

15.06.2020

Minulý týden proběhla krajská konference, která byla závěrečnou konferencí projektu Učit se společně, růst individuálně.

Projekt Učit se společně, růst individuálně byl takto nazván právě pro svůj koncept, jehož účelem bylo společné sdílení vzdělávacích aktivit pěti organizacemi a jejich následná, již individuální implementace projektových aktivit. Jednotlivé aktivity projektu se zaměřovaly primárně na dvě hlavní cílové skupiny: vedoucí pracovníky organizace, tedy vrcholový a střední management a dále pracovníky přímé péče, především pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. Klíčovými aktivitami projektu byly: zavedení procesu strategického plánování do organizace, využití supervize jako standardního nástroje podpory pracovníků a zavedení některé z nových metod péče o klienty v pobytové sociální službě.

Závěrečná konference byla finální aktivitou celého dvouletého projektu, na které byly prezentovány všechny výsledky projektu, dosažené úspěchy, získané zkušenosti, případně jeho slabé stránky, kterých je třeba se v další praxi vyvarovat, či je třeba je jinak nastavit. Podle výsledků projektu poté Kraj Vysočina následně vyhodnotí a rozhodne, zda navržené projektové aktivity doporučí k realizaci i všem dalším z dvaceti organizací, které Kraj Vysočina zřizuje v sociální oblasti.

Jako autor původního projektového záměru a celé myšlenky projektu jsem po dobu jeho trvání působil jako garant strategického plánování. Konference jsem se účastnil nejen jako moderátor, ale také jako jeden z účastníků, který prezentoval 3 příspěvky. Za sebe jsem na konferenci představil nejdříve celou genezi projektového záměru, až po jeho podání a následnou realizaci, reflektoval jsem přínos pro náš domov a jako garant jedné z klíčových aktivit "Strategické plánování organizace" jsem představil zcela novou strategii Domova pro seniory Velké Meziříčí.

Účelem projektu "Učit se společně, růst individuálně" bylo přispět k vyšší úrovni poskytované péče, k lepším pracovním podmínkám pracovníků i k efektivnějšímu řízení organizací. Od projektu se očekává, že z hlediska kvalifikace pracovníky obohatí o nové poznatky, znalosti a další vědomosti v oblasti péče o člověka v pobytových sociálních službách.